Citymed Görüntüleme Merkezi

Citymed Görüntüleme Merkezi tamamen yenilenmiş yüksek teknolojisi ile tüm radyolojik görüntüleme yöntemlerini gerçekleştirebilmektedir.

İstanbul Cerrahi hastanesi komşuluğunda fulya vadisine lokalize Citymed Görüntüleme Merkezi tamamen yenilenmiş yüksek teknolojisi ile tüm radyolojik görüntüleme yöntemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Özellikle 640 kesitli Toshiba Aqulion One  BT ile 0,3 sn’de koroner arterlerin , kalp hareketinden etkilenmediği, çok az ışın ve kontrast madde kullanılarak, konvansiyonel anjio ile yarışan koroner BT anjio tetkikleri yapılmaktadır.

Radyoloji Uzmanlarımız Dr. Handan USKENT ve Uzm. Dr. Feyzi ÖZÇINAR sorumluluğundaki radyoloji ekibimiz tüm tetkiklerde deneyimlidir.

Radyoloji ekibimiz hastaya “zarar vermeden veya en az zararı vererek, en çok tanısal fayda sağlamak” konusunda duyarlı ve titizdir.

Her hastanın “özel ve haklı olduğu” bilinci ile iletişim kurulur.